vehicles

  • Els col·legiats i col·legiades podeu beneficiar-vos del servei de lloguer de scooters elèctriques a un preu especial. Actualment, Barcelona compta amb una xarxa de 500 scooters i 1.000 bicicletes elèctriques. Cal contactar amb hola@scoot.com per gaudir dels avantatges. [+ info]

    Els col·legiats i col·legiades disposeu d'un 40% de descompte en les despeses de matriculació del vehicle adquirit. Per gaudir del descompte cal acreditar la condició de membre del Col·legi amb el carnet col·legial vigent o equivalent. [+ info]