Defensa i ètica professional


  • L’objectiu d'aquest Grup de Treball és actuar d'ofici o a instàncies dels col·legiats/des. Cal recordar que es tracta d'un Grup de Treball sense altres competències que no derivin de la delegació de la Junta de Govern o mandat exprés de la degana del Col·legi de Periodistes. El Grup, dirigit per Neus Bonet i Bagant, està a la disposició de tots els col·legiats/des i periodistes per a informar en matèria de drets i deures en l'àmbit de la informació, promoure la correcta actuació dels periodistes, determinada en el Codi Deontològic, i que no s’interfereixi  en la feina professional. Ofereix guiatge i dóna suport a la defensa quan ells mateixos o l'exercici professional en surtin perjudicats injustament, sense perjudici de les competències directes que tenen assignats òrgans com el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).