Qüestions de gènere


  • La delegació de Qüestions de Gènere dóna suport i col·labora, si així s’escau, en iniciatives que sorgeixin dels col·lectius i institucions que vetllen pels drets de les dones en l’àmbit periodístic, per la defensa de la llei d’igualtat i que tinguin com a referència la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació. En aquest sentit, entre d’altres accions, ha participat amb el CAC i l’ICD en l’estudi “Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones” i també ha obert una col·laboració més estreta amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya que facilita que aquesta entitat col·labori activament amb el Col·legi en tot el que fa referència al tema de gènere. Mònica Planas és la delegada de Qüestions de Gènere del Col·legi de Periodistes.