Costa Brava Hotels & Blauverd Hotels


  • Els col·legiats i col·legiades disposen d'un 10 per cent de descompte sobre les tarifes al públics en aquestes cadenes hoteleres; Costa Brava HotelsBlau Verd Hotels, iPetits Grans Hotels. Per activar el descompte, cal trucar al Col·legi de Periodistes (933171920) i us facilitaran la clau promocional que cal incorporar perquè aquest sigui efectiu.