La Vanguardia


  • La Vanguardia t'ofereix una subscripció gratuïta de 2 mesos que inclou: consultar l'edició impresa o en paper, disposar de tots els suplements de La Vanguardia en format digital, llegir tots els articles tancats de la Web de La Vanguardia, 1 Targeta del Club Vanguardia i un descompte del 50% en el preu de renovació durant el primer any (4,90€/mes). La renovació es automàtica, però  la subscripció es pot cancel·lar en qualsevol moment.