LG Electronics


  • LG Electronics t'ofereix fins a un 20% de descompte segons el producte a través de la compra en línia a ww.empresaamigalg.com. Cal acreditar la pertinença del Col·legi amb el carnet col·legial vigent. L'enllaç per gaudir del descompte està adjunt a la newsletter del 21 de maig