Reus Deportiu


  • Reus Deportiu t'ofereix de manera gratuïta la matrícula de la quota d’inscripció de soci a persones col·legiades, precol·legiades i/o treballadors del Col·legi que ho sol·licitin de forma expressa, posant-se directament en contacte amb l’entitat. Per beneficiar-se d’aquestes condicions, els interessats hauran d’acreditar la seva condició presentant el seu carnet col·legial. [+ info]