Cultura i innovació


  • Aquest grup té com a objectiu principal acostar el Col·legi i els seus col·legiats a l’àmbit i la vida cultural de Catalunya. Per això es proposa organitzar actes que reflecteixen l’actualitat cultural del paístrobades amb personalitats rellevants des del punt de vista periodístic, visites guiades a entitats o esdeveniments d’interès social i cultural per als col·legiats. Aquest grup de treball també organitza exposicions de qualitat a la mateixa seu del Col·legi que contribueixen a consolidar el prestigi de la institució.