Política de privadesa


 • Amb la informació que li proporcionarem a continuació Col•legi de Periodistes de Catalunya vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

  Col•legi de Periodistes de Catalunya compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

  L’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer, que està inscrit al Registre General de Protecció de Dades i del qual Col•legi de Periodistes de Catalunya és responsable, i seran dedicades a les finalitats pròpies del periodisme.

  Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que Col•legi de Periodistes de Catalunya ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

  A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

  En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-se per escrit a Col•legi de Periodistes de Catalunya, domiciliada en el número 10 de Rambla de Catalunya de Barcelona, indicant en el sobre: Política de Privadesa, o mitjançant correu electrònic a col.legi@periodistes.org, indicant en l’assumpte: Política de Privadesa. A més, l’informem que les seves dades podran ser utilitzades per Col•legi de Periodistes de Catalunya per fer-li arribar informació del seu interès. En el cas que vostè no desitgi que això sigui així, adreci’s a nosaltres mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment per comunicar-nos-ho.

  Així mateix, Col•legi de Periodistes de Catalunya ofereix la possibilitat als seus membres adherits d’exercir els drets d’accés i de rectificació a través de la intranet, introduint prèviament el seu login i password.

  Per tot això, entenem que en supòsit de facilitar-nos les seves dades vostè ens concedeix l’autorització expressa per realitzar-ne el tractament d’acord amb el que s’ha descrit més amunt i que, en qualsevol moment, vostè podrà revocar l’esmentada autorització.