vacances

  • SB Hotels ofereix un 10% de descompte als col·legiats i col·legiades sobre la tarifa web. La cadena hotelera disposa de vuit hotels: cinc a Barcelona, dos a Tarragona i un a les Terres de l'Ebre. [+ info]

    Grimaldi Lines t'ofereix 10% de descompte als col·legiats i col·legiades en la compra de bitllets per a les connexions marítimes amb Itàlia, Grècia, Sardenya, Sicília, Malta, Marroc i Tunísia. [+ info]