Premis Mosques de la Informació

  • Els Premis Mosques de la Informació s’entreguen anualment en dues modalitats: la Mosca Borda i la Mosca Grossa. El premi Mosca Borda s’atorga a la persona o entitat que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació per part dels periodistes, i/o s’hagi mostrat més susceptible envers les informacions aparegudes sobre ella. Per contra, el premi Mosca Grossa s’entrega a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagi facilitat més la tasca informativa dels mitjans de comunicació.

    Girona