Consell de la Informació de Catalunya


  • El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és una entitat sense afany de lucre constituïda per la manifestació de voluntat del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l'any 1997. Té la finalitat de vetllar per l'acompliment dels principis d'ètica professional periodística continguts en el Codi Deontològic, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern del col·legi i pel II Congrés de Periodistes de l'any 1992.

    El CIC va assolir personalitat jurídica pròpia l'any 1999, convertint-se en la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC), amb l'objectiu de ser un òrgan d'arbitratge privat i independent. Com a tal, exerceix les seves funcions sobre els professionals i mitjans de comunicació que desenvolupin les seves activitats informatives a Catalunya.