Jorge Franganillo

  • La funció del Grup de Mitjans Públics és defensar la qualitat, independència, pluralitat i professionalitat dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, vetllar pel seu funcionament democràtic i garantir que les seves direccions siguin professionals i el màxim de representatives de la societat.