Mitjans públics


  • La funció del Grup de Mitjans Públics és defensar la qualitat, independència, pluralitat i professionalitat dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, vetllar pel seu funcionament democràtic i garantir que les seves direccions siguin professionals i el màxim de representatives de la societat. Un dels objectius actuals del grup, dirigit per Carles Prats, és aconseguir eliminar els blocs electorals a què han de sotmetre’s els mitjans públics durant les campanyes electorals. Però també dediquen esforços en garantir la qualitat i pluralitat d’aquests mitjans de comunicació.

    Responsable del grup