Cristina Calderer

  • Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i estudis de fotografia a l'IEFC. Col·labora amb el diari ARA i és professora de fotoperiodisme a la UAB. Els seus inicis professionals estan vinculats amb el diari El Punt de Girona i posteriorment amb l'Avui.