Montserrat Rius

  • Sempre ha treballat com a documentalista. Primer al Diari de Barcelona i La Vanguardia, on s’hi va estar els primers deu anys de la seva vida professional, i posteriorment al diari Avui, on ha treballat des que el diari va ser fundat l’any 1976, fet que li ha permès viure d’una manera molt pròxima totes les etapes del diari, d'on es va retirar el juliol de 2010. És vocal del Consell Nacional d’Arxius de Catalunya en representació dels Col·legis Professionals i com a professora ha donat diversos cursos de documentació adreçats a personal que treballa a la premsa escrita.