Centre de Documentació Montserrat Roig


  • El Centre de Documentació Montserrat Roig es regeix per un Pla Estratègic aprovat per la Junta de Govern que té com a objectius generals: gestionar la memòria de l’associacionisme periodístic a Catalunya, gestionar la informació i el coneixement del Col·legi de Periodistes, formar i informar, i buscar la rendibilitat i sostenibilitat dels serveis. El seguiment d'aquest Pla Estratègic va a càrrec de Jordi Margarit, membre de la Junta de Govern, que dona suport a les actuacions del Centre de Documentació Montserrat Roig. Entre d'altres atribucions, el Col·legi de Periodistes ja fa temps que contribueix a preservar el llegat personal dels professionals com també a conservar publicacions i documentació vinculada a l’ofici. Per això, impulsa tant la digitalització del fons històric i editorial del Col·legi com el projecte “Llegat dels periodistes - Memòria de l'ofici”. 

    Responsable del grup