Braçals i armilles identificatius


 • El Col·legi de Periodistes de Catalunya té a disposició braçals i armilles, elements visuals identificatius, a fi que puguin cobrir situacions on intervé la força pública.

  Aquests elements estan a disposició de tots els professionals (fotògrafs, càmeres, redactors, etc.) que cobreixen informació a la via pública i treballen per un mitjà de comunicació. Tots dos elements estan a disposició a les seus de les sis demarcacions del Col·legi i el cost, per una vigència de 2 anys, és de 30 €.

  Els professionals d’altres països o ciutats podran obtenir aquests elements identificatius en les mateixes condicions i requeriments que els residents al nostre país, amb una durada relacionada amb el temps de la seva estada professional a Catalunya. Per a obtenir el braçal i l’armilla, els professionals interessats hauran de complir els següents requisits i portar a secretaria la següent documentació:

  • Retorn del braçal anterior (si se’n disposa).
  • Una fotografia de carnet.
  • Certificació professional:
   • Si es forma part de la plantilla d’un mitjà, cal aportar certificat actualitzat de l’empresa.
   • Si no es forma part de la plantilla, certificat que indiqui que es col·labora en un mitjà i document acreditatiu de la inserció en l’epígraf corresponent d’Hisenda (formulari 36/37 de l’Agència Tributària) i darrer rebut d'autònoms.
  • Fotocòpia del carnet de l’entitat d’afiliació o col·legiació (si s’escau).
  • Fotocòpia del DNI.
  • Full de sol·licitud 

  La renovació de la targeta identificativa és gratuïta per als col·legiats i membres del Sindicat de Periodistes de Catalunya. Per a la resta de professionals la renovació té un cost de 5€. La documentació necessària per gestionar el tràmit és la següent: 

  • Autònoms: Certificat actualitzat conforme es col·labora en un mitjà, últim rebut d'autònoms i una foto de carnet. 
  • Plantilla d'un mitjà: Certificat actualitzat de l'empresa i una foto de carnet. 
  • Full de sol·licitud 

  La petició de braçals i armilles es pot fer des d'aquest correu electrònic: armillapremsa@periodistes.cat