Carnet col·legial


  • El carnet col·legial dóna validesa de la teva professió com a periodista cara el públic i et permet utilitzar tots els serveis col·legials de què disposa el Col·legi.

    Per aconseguir el carnet col·legial, cal estar adherit al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Pots trobar tots els passos a seguir per a col·legiar-te en l'apartat uneix-te a nosaltres.

    Si et cal demanar un nou carnet perquè t’ha caducat o l’has perdut, pots enviar un correu a l’adreça carnets@periodistes.cat indicant el teu nom, cognoms, número de col·legiat/da i DNI amb lletra i l'adreça. Cal adjuntar una fotografia de tipus carnet en format jpg. Quan el carnet estigui fet, te’l farem arribar al domicili que consta a la teva fitxa.

    D’altra banda, a través del Col·legi de Periodistes també es pot sol·licitar el Carnet de la Federació Internacional de Periodistes (FIP). Per aconseguir aquest carnet, que té una validesa de 2 anys, s'ha d'omplir aquesta fitxa i fer-la arribar juntament amb una fotografia a carnets@periodistes.cat.

    Documents relacionats