Casa de la Seda


  • Casa de la Seda t'ofereix un 20% del preu web en les visites guiades dels dissabtes i les visites teatralitzades i un 10% de descompte en les visites privades per als col·legiats i col·legiades. Cal acreditar la condició de col·legiat/da amb el carnet col·legial vigent.