Renfe


  • La companyia ferroviària té un acord amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya a través del qual s’ofereix un 25 per cent de descompte respecte la tarifa base. Aquest descompte només s'aplicarà al titular del carnet col·legial i comprant el bitllet a les taquilles o a través de la web. El descompte s’aplica als serveis de RENFE de Alta Velocitat-Llarga Distància, Alta Velocitat-Mitjana Distància i Mitjana Distància Convencional, i sempre s’aplicarà sobre el preu de la tarifa base. Queda exclòs, i per tant no està subjecte a descomptes, rodalies Catalunya i trens regionals. Els descomptes no s’afegiran als preus promocionals, com la tarifa Promo o Promo+.

    Documents relacionats