ACTE D'ENTREGA DELS TALONS SOLIDARIS PER PART DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA