Assemblea del Col·legi de Periodistes de Catalunya - Demarcació de Girona

 • Assemblea General del Col·legi de Periodistes de Girona.


  Ordre del dia:
  1. Informe del president i presentació de la Memòria d'activitats 2014.
  2. Informe dels canvis produïts a la Junta de la Demarcació de Girona del Col•legi de Periodistes de Catalunya.
  3. Activitats en curs, objectius de l'actual exercici i projectes de futur.
  4. Precs i preguntes.

  Girona

  Carrer Nou del Teatre, 1, 17004 Girona (Col·legi de Periodistes de Girona (Nou del Teatre 1, 2n 1a))
  22 abril, 2015 (20.00)