Assemblea General Ordinària del Col·legi de Periodistes de Girona

 • A 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a les 8 en segona, Assemblea General del Col·legi de Periodistes de Girona

  .

  L'ordre del dia serà el següent:

  1.

  Presentació de la nova Junta i de les seves propostes i objectius de mandat.

  2.

  Presentació de la memòria d'activitats 2013.

  3.

  Estat de comptes 2013.

  4.

  Activitats en curs, projectes de futur i pressupost per al 2014.

  5.

  Precs i preguntes.

  Girona

  Col·legi de Periodistes de Girona
  15 maig, 2014 (19.30)