Assemblea Ordinària i Extraordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya