AUDICIÓ DE CONJUNTS INSTRUMENTALS - FI DE CURS 2011-2012 LA SÉNIA