Balanç de mandat 2011-2015, a càrrec de l'Alcalde de Tortosa