CANCEL·LAT - Curs "Noves narratives per a webs, mòbils i tauletes"