CANCEL·LAT - Primera sessió del curs "Imatge, tipografia i llenguatge gràfic periodístic"