Celebració del Dia Internacional de les Dones, sota el lema "Les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 a l'any 2030"