Celebració a la Catedral de la Missa solemne de Pasqua i benedicció apostòlica