"Com treballar a la pràctica una bona relació periodista i font informativa quan la notícia té a veure amb la malaltia mental"

  • "Com treballar a la pràctica una bona relació periodista i font informativa quan la notícia té a veure amb la malaltia mental"
    Sessió de treball dirigida a periodistes, amb el doble objectiu de millorar la pràctica quotidiana de relació amb els mitjans de comunicació, quan l’IAS esdevé la font informativa d’un succés en el qual hi intervenen suposadament persones amb malaltia mental; i intercanviar opinions i reflexionar conjuntament sobre el tracte informatiu que en general es dóna per part dels mitjans de comunicació a la malaltia mental, quan aquesta esdevé notícia i sobre les conseqüències de la informació publicada.
    Per part de l’Institut d’Assistència Sanitària hi seran presents Albert Nogué, director d’Atenció a l’Usuari i Qualitat, adjunt a la gerència de l’IAS; Claudi Camps, director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS; i el gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, Josep Maria Solé.
    17 abril, 2012