Conferència "Cosmetics, detergents i altres tòxics quotidians"