Conferència "Dones i Història. Reptes i dificultats de recuperar i difondre el seu protagonisme"