CONFERÈNCIA "EL PAPER DE LA DONA JUEVA ALS CALLS CATALANS"