Conferència "La bioètica: una referència obligada"