Conferència "Nous horitzons per al nostre autogovern"