Conferència 'Relació de la crisi energètica amb la crisi econòmica'

  • Conferència 'Relació de la crisi energètica amb la crisi econòmica'
    Conferència sobre 'la relació de la crisi energètica amb la crisi econòmica', de la mà de Antonio Turiel, físic i científic titular de l’Institut de Ciències del Mar del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).    11 juliol, 2012