CONFERÈNCIA SOBRE EL BATALLÓ LINCOLN A LA RETIRADA DEL MARÇ DE 1938