Curs "Bots: tipologies, funcionament i aplicacions" CANCEL·LAT