El Patronat de l’EPS fomenta la transferència tecnològica entre la UdG i el seu entorn empresarial