INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "LA FORÇA DE L'ESCUT. L'HERALDICA CIVICA DEL MÓN LOCAL DE CATALUNYA"