INAUGURACIÓ I PRIMERA SINGLADURA DEL CATAMARÀ TUNA-TOUR