INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA D'ACORD AMB EL DECRET 4/2012