Jornada informativa "Posicionament català en la tramitació de la PAC"