Jornada "L'educació financera com a eina clau per a la protecció de col·lectius de consumidors vulnerables -Fòrum- Debat"