Jornada "Les estructures jurídiques de la cooperació"