Jornada tècnica de formació per a periodistes

  • Aquesta jornada s'emmarca en l'acord de col·laboració entre la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol, consistent en diferents accions de comunicació d'interès per als periodistes i la societat en general, així com d'altres més específicament dirigides a els col·legiats tarragonins.

    L’objectiu és fer comprensibles les mesures de control a què se sotmet l'activitat del complex industrial de Repsol. Durant la jornada, s’analitzarà “in situ” el funcionament de torxes i xemeneies, i s’oferiran dades estadístiques del control d’emissions i immissions corresponents als anys 2015 i 2016, entre d’altres qüestions.

    Tarragona

    T-750, 157, 43140 La Pobla de Mafumet, Tarragona, Espanya
    12 juny, 2017 (9:15-16:30)