JORNADA TÈCNICA "LA REFORMA DEL PAC, SITUACIÓ ACTUAL"