PRESENTACIÓ DE DIFERENTS ACTIVITATS PER PROMOCIONAR EL CICLISME